Hymon Energy rozpoczął montaż instalacji PV w gm. Kościan